Reklamacje

Nefafashion.pl dostarcza produkty bez wad i odpowiada jako sprzedawca jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeksu Cywilnego.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
pisemnie na adres: ul.Grażyny 11/34, 31-217 Kraków
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nefastudio.plZaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Przykładowy formularz zgłoszenia możesz pobrać tutaj —> klik, wypełnić go, i wysłać do nas z reklamowanym produktem.

Zgłoszenia reklamacyjne przyjmujemy pod adresem:

E-mail: biuro@nefastudio.pl

Sklep Nefafashion.pl

 ul.Grażyny 11/34,

31-217 Kraków
Nefa Fashion

ul. Grażyny 11/34
31-217 Kraków

e-mail: biuro@nefafashion.pl
tel: 734486706